Polityka prywatności

dla aplikacji "Moja Kuchnia"

 

Preambuła

Ochrona Twoich danych jest dla nas ważna. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe oraz jakie masz prawa jako osoby, których dane dotyczą. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

1. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Twoich danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych jest:

Christian Merk
Verdistr. 31, 89518 Heidenheim, Niemcy
Poczta: hi@kantt.com

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych przez naszą aplikację

Z reguły nasze aplikacje są zaprojektowane tak, aby w ogóle nie gromadzić danych osobowych. Nasze aplikacje są instalowane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Apple App Store, a wszystkie funkcje aplikacji są przystosowane do pracy na urządzeniu. Nie mamy żadnych serwerów dla naszych aplikacji (z wyjątkiem korzystania z Apple CloudKit, patrz poniżej) i żadne dane nie są do nas przesyłane. Jeśli dobrowolnie i wyraźnie zgadzasz się na przesyłanie anonimowych raportów o awariach, możemy uzyskać dostęp do tych informacji za pomocą narzędzi programistycznych dostarczonych przez Apple. Zgłoszenia o awariach nie zawierają żadnych danych osobowych.

Synchronizuj funkcjonalność za pomocą CloudKit®
Nasze aplikacje wykorzystują Apple CloudKit jako łatwy i bezpieczny sposób synchronizowania danych między urządzeniami Apple. Podczas korzystania z CloudKit Twoje dane są przechowywane w prywatnej bazie danych na serwerach Apple, do których nie mamy dostępu. Funkcjonalność synchronizacji za pośrednictwem CloudKit jest możliwa tylko po zalogowaniu się na swoje konto iCloud (i zaakceptowaniu odpowiednich warunków prywatności). Zawsze możesz wyłączyć funkcję synchronizacji dla naszych aplikacji w menu ustawień swojego urządzenia (-> przejdź do ustawień iCloud). Ponadto możesz składać wnioski dotyczące prywatności (np. o usunięcie wszystkich danych przechowywanych w bazie danych w chmurze) bezpośrednio z menu prywatności z poziomu naszych aplikacji.

3. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez pośredników

W celu dystrybucji naszych aplikacji korzystamy z Apple App Store. Korzystając z tej usługi w celu pobrania naszej aplikacji na swoje urządzenie, możliwe jest, że dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim. Również korzystając z innych usług, takich jak tworzenie kopii zapasowych danych, funkcja synchronizacji (przez CloudKit/iCloud) i raporty o awariach, możliwe jest, że dane osobowe zostaną przesłane do stron trzecich. Korzystając z tych usług, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności.
Więcej informacji na stronie: https://www.apple.com/privacy/

4. Ogólne prawa do ochrony danych

Zgodnie z RODO chcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługuje: - Prawo dostępu – Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. - Prawo do sprostowania – masz prawo zażądać poprawienia wszelkich informacji, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne. - Prawo do usunięcia – masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, pod pewnymi warunkami. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami. - Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami. - Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami przenieśli zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie. Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na odpowiedź. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: hi@kantt.com