Privacybeleid

voor de app "Mijn Keuken"

 

Preambule

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Lees ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en beveiligen en welke rechten u als betrokkene heeft. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

1. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "AVG" genoemd) en andere nationale gegevensbeschermingswetten is:

Christian Merk
Verd. 31, 89518 Heidenheim, Duitsland
Mail: hi@kantt.com

2. Algemene informatie over gegevensverwerking door onze app

Als algemene regel zijn onze apps ontworpen om helemaal geen persoonlijke gegevens te verzamelen. Onze apps worden via de Apple App Store op uw apparaat geïnstalleerd en alle functies van de apps zijn gebouwd om op uw apparaat te werken. We hebben geen servers voor onze apps (behalve het gebruik van Apple CloudKit, zie hieronder) en er worden geen gegevens naar ons overgedragen. Als u vrijwillig en expliciet akkoord gaat met de verzending van anonieme crashrapporten, hebben we toegang tot deze informatie via de ontwikkelaarstools die door Apple worden geleverd. Crashrapporten bevatten geen persoonlijke informatie.

Synchronisatiefunctionaliteit met CloudKit®
Onze apps gebruiken Apple CloudKit als een gemakkelijke en veilige manier om gegevens tussen uw Apple-apparaten te synchroniseren. Wanneer u CloudKit gebruikt, worden uw gegevens opgeslagen in een privédatabase op Apple-servers waartoe wij geen toegang hebben. Synchronisatiefunctionaliteit via CloudKit is alleen mogelijk wanneer u bent ingelogd op uw iCloud-account (en akkoord gaat met de respectieve privacyvoorwaarden). U kunt de synchronisatiefunctionaliteit voor onze apps altijd uitschakelen in het instellingenmenu van uw apparaat (-> ga naar iCloud-instellingen). U kunt ook privacygerelateerde verzoeken doen (bijvoorbeeld om alle gegevens die zijn opgeslagen in uw clouddatabase te verwijderen) rechtstreeks vanuit het privacymenu vanuit onze apps.

3. Verzameling, opslag en gebruik van persoonsgegevens door tussenpersonen

Om onze apps te distribueren, gebruiken we de Apple App Store. Door deze service te gebruiken om onze app naar uw apparaat te downloaden, is het mogelijk dat persoonlijke informatie aan derden wordt doorgegeven. Ook door gebruik te maken van andere diensten zoals gegevensback-up, synchronisatiefunctionaliteit (via CloudKit/iCloud) en crashrapporten, is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden. Lees bij het gebruik van deze diensten het bijbehorende privacybeleid.
Ga voor meer informatie naar: https://www.apple.com/privacy/

4. Algemene gegevensbeschermingsrechten

In overeenstemming met de AVG willen we ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende: - Het recht op toegang – U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. - Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat we alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is. - Het recht op verwijdering – U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen. Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. - Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. - Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u. Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail: hi@kantt.com