Zásady ochrany osobních údajů

pro aplikaci „Moje Kuchyň“

 

Preambule

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli více o tom, jak shromažďujeme, používáme, uchováváme a zabezpečujeme vaše osobní údaje a jaká práva máte jako subjekt údajů. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

1. Kontaktní údaje strany odpovědné za zpracování vašich údajů

Odpovědnou stranou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“) a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně údajů je:

Christian Merk
Verdistr. 31, 89518 Heidenheim, Německo
Mail: hi@kantt.com

2. Obecné informace o zpracování dat naší aplikací

Naše aplikace jsou obecně navrženy tak, aby vůbec neshromažďovaly žádné osobní údaje. Naše aplikace jsou do vašeho zařízení nainstalovány prostřednictvím Apple App Store a všechny funkce aplikací jsou vytvořeny tak, aby fungovaly na zařízení. Pro naše aplikace nemáme žádné servery (kromě použití Apple CloudKit, viz níže) a žádná data se k nám nepřenášejí. Pokud dobrovolně a výslovně souhlasíte se zasíláním anonymních zpráv o selhání, můžeme k těmto informacím přistupovat prostřednictvím vývojářských nástrojů poskytovaných společností Apple. Zprávy o selhání neobsahují žádné osobní údaje.

Funkce synchronizace pomocí CloudKit®
Naše aplikace používají Apple CloudKit jako snadný a bezpečný způsob synchronizace dat mezi vašimi zařízeními Apple. Při používání CloudKit jsou vaše data uložena v soukromé databázi na serverech Apple, ke kterým nemáme přístup. Funkce synchronizace přes CloudKit je možná pouze tehdy, když jste přihlášeni ke svému účtu iCloud (a souhlasíte s příslušnými podmínkami ochrany osobních údajů). Funkci synchronizace pro naše aplikace můžete kdykoli deaktivovat v nabídce nastavení vašeho zařízení (-> přejděte do nastavení iCloudu). Rovněž můžete přímo z nabídky ochrany osobních údajů v našich aplikacích podávat žádosti týkající se ochrany osobních údajů (např. Odstranit všechna data uložená ve vaší cloudové databázi).

3. Shromažďování, uchovávání a používání osobních údajů zprostředkovateli

Abychom mohli distribuovat naše aplikace, používáme Apple App Store. Použitím této služby ke stažení naší aplikace do vašeho zařízení je možné, že dojde k přenosu osobních údajů třetím stranám. Také pomocí dalších služeb, jako je zálohování dat, funkce synchronizace (přes CloudKit/ iCloud) a zprávy o selhání, je možné, že dojde k přenosu osobních údajů třetím stranám. Při používání těchto služeb si prosím přečtěte odpovídající zásady ochrany osobních údajů.
Další informace naleznete na adrese: https://www.apple.com/privacy/

4. Obecná práva na ochranu údajů

V souladu s GDPR bychom se chtěli ujistit, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má právo na následující: - Právo na přístup - Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům. - Právo na opravu - Máte právo požadovat opravu všech informací, které považujete za nepřesné. Máte také právo požádat o doplnění informací, které podle vás nejsou úplné. - Právo na výmaz - Za určitých podmínek máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů. Právo na omezení zpracování - Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů. - Právo vznést námitku proti zpracování - Za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů. - Právo na přenositelnost údajů - Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k vám. Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím na našem e -mailu: hi@kantt.com